Wednesday, February 9, 2011

اردشیر خدادادیان

روزهای دوشنبه و پنجشنبه ویژه ی گرفتن روزه در جامعه ی مانوی گزارش شده است. مفهوم روزه گرفتن در جامعه ی مانوی به این صورت بوده است که آنچه از قِبَلِ روزه داری اندوخته میشود ، باید به تهیدستان و کسانی که خوراک ندارند داده شود.

اردشیر خدادادیان –تاریخ ایران باستان

مسعود انصاری

معین الدین میرزا مخدوم در النواقید لبنیان الروافید (ابوالحسن محمد بن احمد الملایی، التنبیه و الراد علی اهل الاهوی و البیضاء) مینویسد یکی از موارد سوء استفاده ی پیروان شیعه گری از اصل تقیه، انکار رابطه ی دوستانه بین علی بن ابیطالب و عمر بن الخطاب خلیفه ی دوم مسلمانان است، زیرا علی دختر خود ام کلثوم را در دوازده سالگی با نهایت میل و رغبت به عقد ازدواج عمر درآورد و این ازدواج سبب نزدیکی ویژه ای بین علی و عمر شد ولی چون پیروان شیعه گری نمیتوانند اعتراف کنند که علی و عمر دارای روابط نزدیک دوستانه بودند از این رو میگویند علی بن ابیطالب دخترش را به پیروی از اصل تقیه به عقد ازدواج عمر درآورده است!!!

مسعود انصاری شیعه گری و امام زمان

سیاوش اوستا

شعوبیه نخستین حزب ملی گرای ایرانی پس از اسلام: شعوبیه که حزب ناسیونالیستهای ایرانی بود یه سده پس از هجرت شکل گرفت و آنان با تمسک به قرآن و اینکه «اختلاف نژادی جز برای شناخت نیست و برترین مردم پرهیزگارترین آنهاست» به ستیز با استیلای عرب برخاستند .

سیاوش اوستا دینداری و خردگرایی

اکبر گنجی

آیت الله خمینی گفته بود اگر از مسئله ی قدس و صدام و همه ی کسانی که به ما بدی کردند (که در راس آنها امریکا قرار داشت) بگذریم از فهد نخواهیم گذشت ولی نه تنها از فهد گذشتیم بلکه او را در آغوش گرفتیم و گسترش روابط با عربستان ماکلن به نفع منافع ملی ایران تمام شد.
اکبر گنجی – مانیفست جمهوری خواهی

Tuesday, February 8, 2011

احمد كسروي

ملایان زمانی هم بر سر این (دختران باید همچون پسران درس خوانند) گفتگو میداشتند. امامشان فرموده: «به زنان نوشتن یاد ندهید تا عشقبازی نتوانند کرد» این را عنوان میکردند و بازار مردم آزاری را گرم میگردانیدند. سالها در ایران دبستان دخترانه برپا گردانیدن یکی از کارهای دشوار میبود. در هر شهری که برپا شدی تا چند ماه غوغا بودی ولی اکنون همان ملایان نیز دختران خود را به درس خواندن میفرستند و آنچه بوده فراموش گردیده.

احمد کسروی خواهران و دختران ما

مسعود انصاري

شیخ فضل الله نوری یکی از آخوندهای مرتجعی که در گیرودار انقلاب مشروطیت ایران با شعار «مشروطیت ضدّ مذهب» با انقلاب مردمی ایران برای کسب آزادی علم مخالفت برافراشته بود ، در روزنامه ای که زیر عنوان «روزنامه ی شیخ فضل الله نوری» برای خنثا کردن انقلاب مردمی ایران منتشر میکرد ، ایجاد مدارس دخترانه ، اختصاص بودجه ی روضه خوانی برای تاسیس کارخانه ها و ایجاد مراکز صنعتی را کفر و بی دینی به شمار می آورد. او همچنین معتقد بود که ایجاد مجلس شورای ملی و آزادی مطبوعات با شرع مقدس اسلام مباینت داشته و سبب استهزاء مسلمانان و اهانت به روحانیان میشود.

مسعود انصاری الله اکبر

Saturday, February 5, 2011

مسعود انصاری

عبدالله بن عبدالرحمن انصاری میگوید: «هنگامیکه پیامبر درگذشت ، انصار در سقیفه ی بنی ساعده فراهم آمدند و گفتند پس از محمد باید این کار را به سعد بن عباده رییس طایفه ی الخزرج واگذار کنیم و سعد را که بیمار بود به آنجا آوردند. عمر از این جریان آگاه شد و به سوی خانه ی پیامبر که ابوبکر و علی مشغول کار کفن و دفن او بودند رفت» (تاریخ تبری رویه1343) پس از آن همه ی آنها در سقیفه ی بنی ساعده برای تعیین تکلیف جانشینی پیامبر گردآمدند. «علی برخاست و از حق و فضیلت و سوابق ابوبکر سخن آورد و پیش رفت و با او بیعت کرد و مردم به علی گفتند: «صواب کردی و نکو کردی»» (تاریخ تبری رویه 1336) ابوسفیان که با خلافت ابوبکر مخالف بود رو به علی کرد و گفت: «ای ابوالحسن دست پیش آر تا با تو بیعت کنم» (تاریخ تبری رویه 1336) اما علی دست پیش نبرد و او را سرزنش کرد و گفت: «از این کار جز فتنه منظور نداری! به خدا برای اسلام جز بدی نمیخواهی! ما را به نصیحت تو حاجت نیست» (تاریخ تبری رویه1336)
مسعود انصاری – شیعه گری و امام زمان

مسعود انصاری

ابن عباس گفته است: «بالاترین مقام مسلمانان در دنیا (یعنی محمد بن عبدالله) از لحاظ شور جنسی نسبت به زنان نیز بالاترین مقام را بین مسلمانان دارا بوده است» به گونه ای که میدانیم هنگامی که اعراب از محمد خواستار معجزه شدند ، او قرآن را به عنوان معجزه ی نبوت خود به مردم ارائه کرد. ولی به باور نویسنده ی این کتاب معجزه ی راستین محمد آن بود که با 17 آیه که از قول الله ساختگی اش درباره ی رابطه اش با زنان به طور اعمّ و با همسرانش به طور اخصّ نازل کرد ، با وجود تعصب استخوان سوزی که اعراب نسبت به زن دارند ، همه ی زنان عرب را برای خود حلال دانست و ازدواج همسرانش را با دیگران پس از مرگ خود نه تنها حرام کرد بلکه آن را گناهی بزرگ به شمار آورد (به آیات شماره 50 و 53 سوره ی احزاب و فصل هشتم کتاب کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله مراجعه فرمایید). کتاب فقه جامع عباسی که به گونه ای که در بالا گفته شد یگانه فقه کامل شیعه گری است که به تائید آیت الله نجفی مرعشی رسیده ، در سی و سه مورد محمد را از رعایت اصول و احکام قرآن و اسلام استثناء کرده است. برخی از آن موراد سی و سه گانه به شرح زیر میباشند: 1)نکاح با زنان یهودی و مسیحی برای محمد پیامبر جائز و برای غیر او مجاز نبوده است. 2)زنانی را که محمد به آنها نگاه میکرده و آنان را میخواسته بر شوهرانشان حرام میشده و واجب بوده است که شوهران زنان نامبرده آنها را طلاق گویند. 3)پیامبر اسلام مجاز بوده است بیش از چهار زن عقدی اختیار کند. 4)وطی بدون پرداخت مهر بر پیامبر اسلام حلال بوده است (باید توجه داشت که واژه ی وطی در اصل مطلب کتاب ذکر شده و این واژه معنی دخول آلت تناسلی مرد در آلت تناسلی زن را میدهد ، نه عمل ازدواج و یا نکاح) 5)زنان محمد بر دیگران حرام شده بودند. 6)برای محمد حلال بوده است که آنچه را که میخواست از غنائم جنگی که لشکریانش به دست می آورده اند برای خود اختیار کند ، مانند کنیزان خوش شکل و چاروای نیکو و جامه ی خوب و غیر آن (واژه ی «خوش شکل» در اصل کتاب مشخص شده و مربوط به این نویسنده نیست) 7)برای محمد گرفتن نان و آب از دست گرسنگان و تشنگان حلال و برای غیر او حرام بوده است.
مسعود انصاری – شیعه گری و امام زمان

Monday, January 31, 2011

سیاوش اوستا – دینداری و خردگرایی

در ادیان سامی عادتن و اکثرن خدا پادشاهی است که برخوردار از سربازان و سپاهیان و نمایندگان و پیامبران بسیاری است که هرگاه هر یک را کاری آید او دستوری دهد و آنان را به کار گیرد! در خداشناسی سامی ، خدا دقیقن مانند یک پادشاه است که وزیر و وکیل دارد و پلیس و خبرنگار و حسابدار! که تمامن به امور آدمیان میپردازد و هر لحظه حیات بشر را توسط کاتبانش ثبت میکند و امور را به همت و تلاش نمایندگان و فرستادگانش بر روی زمین رتق و فتق میکند و این خدای فردی و جسمی که هم دست دارد و هم گوش ، نظارت کامل بر تمامی سرزمین و مملوکات خود دارد و کوره های آتش را نیز مهیا کرده است برای گناهکاران و بندگانی از خود او که به فرامینش که توسط رسولانش ابلاغ شده عمل نکرده اند! و این خدای را باغ و باغاتی سرسبز و خرم با دختران زیباروی و همیشه باکره و جویبارها و میوه های همیشگی برای بندگانی که به دستورات به درستی عمل کرده اند ، است و چون هیچکس توانا به دیدن این خدا و پادشاه کون و مکان نیست نمایندگان نامرئی ای توسط او به سوی رسولانش فرستاده میشوند تا نمایندگان ، پیام را به رسول و رسول به مردم ابلاغ کند. در تمامی ادیان سامی معمولن چنین چهره ای از خدا ترسیم شده است و اینکه در بسیاری از مراحل تاریخی سامیان به پرستش اصنام و بتها روی آورده اند نشات یافته از همین خداشناسی جسمیشان بوده است و میخواسته اند تصویر و ترسیمی از خدایشان به دست خود و در خانه ی خود داشته باشند! تا ارتباطشان با خدایشان راحتتر باشد و سریعتر بتوانند به خواسته ها و نیازهای خود با وساطت بتهایشان برسند!
سیاوش اوستا – دینداری و خردگرایی

Sunday, January 30, 2011

مسعود انصاری

نولدکه ، اسلام شناس شهیر آلمانی ابور دارد که محمد درباره ی گزینش نامی برای الله در تردید بود و در ابتدا قصد داشت نام الرحمان را به جای الله برای خدا انتخاب کند ، زیرا نام رحمان برای مشرکین عربستان بسیار آشنا بود و آنها آن را برای بتهای خود به کار میبردند. رحمان به وسیله ی عبریها نیز مورد استفاده قرار میگرفت و کلیمیهای عربستان آن را برای خدا به کار میبردند. در آثار تاریخی مسیحیان در یمن که به وسیله ی Edward Glaser کشف شده نیز نام الله پیش از ظهور محمد و اسلام به کار برده شده است.

مسعود انصاری الله اکبر

شاهزاده رضا پهلوی

به عنوان شاگردی که از تاریخ کشورش درسهای فراوانی آموخته، من با قاطعیت میگویم که ایرانیان دیگر نیازی ندارند که در انتظار یک «ناجی» بنشینند، چرا که تنها سوارکار آن اسب، ما مردم و شمشیرمان همان عزم و اراده ی ملی ست.

شاهزاده رضا پهلوی نسیم دگرگونی